• ؅^
 • ָ
 • r
 • λ
 • q~
 • ߄݈D
 • 2020-3-27
 • ؑc
 • tG
 • Cr2O3:99%
 • 23250
 • Ԫ/
 • -600
 • 2020-3-27
 • ϷtV
 • Cr2O3:42%
 • 25.75
 • Ԫ/ɇ
 • 1
 • 2020-3-27
 • ɹ
 • ̼tF
 • FeCr60c200
 • 9900
 • Ԫ/60
 • 0
 • 2020-3-27
 • Ї
 • ̼tF
 • Cr:50%;C:68%
 • 5825
 • Ԫ/
 • 0
 • 2020-3-27
 • Ϸ
 • tV
 • Cr2O3:40-42%,Vɢ؛
 • 112.50
 • Ԫ/
 • -10
 • 2020-3-27
 • ɹ
 • ̼tF
 • FeCr55c25
 • 10600
 • Ԫ/60
 • 0
 • 2020-3-27
 • ɹ
 • ΢̼tF
 • v10
 • 11400
 • Ԫ/60
 • 0
 • 2020-3-27
 • C
 • tF
 • Si+Cr:72%
 • 7100
 • Ԫ/
 • 0
 • 2020-3-27
 • Ї
 • t
 • Cr:99%
 • 50500
 • Ԫ/
 • 0
 • 2020-3-27
 • Ĵ
 • t\ctc
 • Na2Cr2O72H2O:98.3%
 • 8650
 • Ԫ/
 • 0

tIrcЈOy棨Ո


Chrome Industry Price and Market Monitoring ReportDaily

lrg
ÿc
Ɔλ
CBC ɫоԺ M

tr񔵓


Chrome Price Database

lrg
ո
Ɔλ
CBCtIоM
Price index
 • ָ
 • q~
 • q
 • 2020-3-25
 • 79.64
 • 0
 • 0%
 • 2020-3-24
 • 79.64
 • 0
 • 0%
 • 2020-3-23
 • 79.64
 • 0
 • 0%
 • 2020-3-20
 • 79.64
 • -0.07
 • -0.08%
 • 2020-3-19
 • 79.71
 • -0.26
 • -0.33%
 • 2020-3-18
 • 79.97
 • -0.65
 • -0.80%
 • 2020-3-17
 • 80.62
 • 0
 • 0%
 • λ
 • r
 • q
 • 2020-3-27
 • ̼tF
 • Ԫ/60
 • 10600
 • 0%
 • 2020-3-26
 • ̼tF
 • Ԫ/60
 • 10600
 • -1.85%
 • 2020-3-25
 • ̼tF
 • Ԫ/60
 • 10800
 • -3.14%
 • 2020-3-24
 • ̼tF
 • Ԫ/60
 • 11150
 • -2.62%
 • 2020-3-23
 • ̼tF
 • Ԫ/60
 • 11450
 • -2.97%
 • 2020-3-20
 • ̼tF
 • Ԫ/60
 • 11800
 • -2.48%
 • 2020-3-19
 • ̼tF
 • Ԫ/60
 • 12100
 • 0%
Price research
Ј܈
Јˆ
о
Statistics
 • rg
 • ؅^
 • ڔ
 • λ
 • ͬ(%)
 • h(%)
 • ߄݈D
 • 2020-2
 • a
 • ̼tF
 • Ї
 • 322465
 • -19.80
 • -30.92
 • 2020-2
 • a
 • ΢̼tF
 • Ї
 • 25230
 • -27.48
 • -32.72
 • 2020-1
 • a
 • ̼tF
 • Ї
 • 466770
 • 3.43
 • -10.95
 • 2020-1
 • a
 • ΢̼tF
 • Ї
 • 37500
 • -21.38
 • 1.90
 • 2019-12
 • a
 • ̼tF
 • Ї
 • 524170
 • 14.40
 • -4.41
 • 2019-12
 • a
 • ΢̼tF
 • Ї
 • 36800
 • -19.81
 • -12.28
 • 2019-11
 • a
 • ̼tF
 • Ї
 • 548350
 • 14.80
 • 3.60
 • 2019-11
 • a
 • ΢̼tF
 • Ї
 • 41950
 • 17.51
 • -11.19
 • 2019-10
 • a
 • ̼tF
 • Ї
 • 529320
 • 19.00
 • 3.84
 • 2019-10
 • a
 • ΢̼tF
 • Ї
 • 47235
 • -0.02
 • 1.47
a
_
a
M
ُ
M
IM

tyӋ


Chrome Statistical Database

lrg
ո
Ɔλ
CBCtIоM
cbcaI
D팣} Charts
D More charts
YԴu Resource assessment

ʮһѡ忪 www.zlnbqr.com.cn Їʡ

/؅^ Country/Region
CBCھͷ P]